L'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha instal·lat sis trampes de prevenció contra la vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax): a l'escola Gonçal Comellas, a la llar d'infants El Puigventós, als equipaments del futbol i la petanca, al cementiri, a la zona de Mas Margall i a la deixalleria de la urbanització Mas Pau.

Aquesta actuació ja es va fer per primer cop l'any 2019, i ara, dos anys més tard, es reprèn de nou. La finalitat d'aquestes trampes, segons informa l'Ajuntament d'Avinyonet, és detectar la presència de la vespa en qüestió i, si és el cas, capturar-la. En aquest sentit, s'ha previst que, cada cert temps, es faci el control de les trampes, per part de l’empresa que les ha col·locat, i es faci un registre dels exemplars capturats. 

Així mateix, per intensificar la campanya de control de nius de vespa velutina, el consistori demana a la població que si detecta nius ho comuniqui a l’Ajuntament. 

La vespa asiàtica és una espècie forana que viu originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonesia. Va introduir-se a finals del 2004 a França, al port de Bordeus, i d'aquí s’estima que s'ha anat expandint a una velocitat aproximada de 100 km/any. A Europa, ha trobat un clima ideal per al seu desenvolupament, ha trobat abundància d’aliment i, fins fa poc no hi tenia cap enemic natural, això l’ha convertit en una espècie invasora que s'ha reproduït i s'has dispersat per tot el continent molt ràpidament. A casa nostra, però, hi podria haver trobat un depredador natural: l’aligot vesper (Pernis apivorus), una au acostumada a alimentar-se de vespes autòctones, i que, tal com documenten diferents investigadors de diverses institucions catalanes, també ataca els nius de vespa asiàtica (fins ara els casos de depredació de vespes asiàtiques a Europa s’havien limitat a la cacera d’individus adults, com les que duu a terme l’abellerol comú). 

Per tant, els impactes que suposen les vespes asiàtiques al nostre territori es podrien resumir així:

  • Greu impacte en la biodiversitat d’insectes natius i en els serveis de pol·linització en general: predador molt agressiu de les abelles així com de vespes i altres pol·linitzadors importants.
  • Danys econòmics als apicultors (el 80% de la dieta són larves d’abella).
  • Efecte negatiu en la pol·linització que pot provocar una pèrdua de producció - fruits.
  • Picades a persones. Problemes amb persones al·lèrgiques. Molèstia per a les activitats recreatives.