L'Ajuntament de Figueres ha decidit posar en marxa un pla de xoc per transformar i millorar els actuals equipaments esportius a l’espera de la construcció del nou pavelló a la zona de l’Olivar Gran. El pla de xoc és pels propers dos anys i suposa una inversió de 3,5 milions. A això s’hi sumaran altres inversions previstes fins el 2024 i que en conjunt ascendeix a 6,3 milonns, més la construcció del pavelló que es preveu licitar el 2023.

L’ajuntament de Figueres vol garantir que els clubs puguin portar a terme les activitats esportives i resoldre la falta d’espais actuals a l’espera del nou pavelló.

El concurs del pavelló va quedar desert per entre d'altres motius l'encariment dels materials de construcció en els darrers mesos. Això, al·lega el govern, ha endarrerit la construcció d'aquest equipament.

Mentrestant, continuen les mancances en equipaments i l’Ajuntament ha decidit utilitzar la partida que es reservava per al pavelló, de 3,5 milions, per tirar endavant un pla de xoc en equipaments esportius pels anys 2021, 2022 i 2023 que serveixi per donar resposta a les necessitats dels clubs. «Aquest pla de xoc suposarà una millora important en els equipaments ja existents amb ampliació d'espais i no suposa la renúncia a la construcció d'un tercer pavelló a la ciutat, que es preveu que es liciti el 2023», han informat.

Segons el govern, alguns dels equipaments no compleixen la normativa en matèria d'incendis i accessibilitat i no han tingut inversions en els darrers deu anys. En l'últim any s'han fet inversions de millora en molts dels equipaments, i el pla de xoc preveu també l'adequació a normativa de tots els equipaments.

La majoria de les inversions es realitzaran abans de finalitzar l'any 2022, fet que suposarà que el 2023 els clubs puguin disposar de tots aquests equipaments a ple rendiment, remarca l’Ajuntament. A aquesta xifra s’hi sumen altres inversions previstes i que s’allarguen algunes fins el 2024.

L’Estadi Albert Gurt suposarà una inversió d’1.235.000 euros amb una nova tanca, vestidors i reforma del tartan. Al pavelló Rafael Mora es cobrirà la pista exterior, entre altre smillores. La piscina exterior es climatitzarà i s’hi faran millores.

Altres millors importants seran cobrir la pista gran de l’escola Salvador Dalí, millores a l’escola Joaquim Cusí; el canvi de gespa al camp de futbol de la Marca de l’Ham on també es faran vestidors i enllumenat; i el canvi de gespa a l’estadi de Vilatenim.

De cares al 2024 es preveu el trasllat de les pistes de tennis al costat de les de pàdel, l’edifici entitats, nous accessos i la plaça dels esports.