L'Ajuntament de Castelló d'Empúries preveu per al 2022 incrementar un 110,8 % les inversions respecte el 2021 en un pressupost que puja 25.873.899,44 € (+13,17%) dels quals 3.117.847 euros són per a inversions. El pressupost està previst que es porti demà a ple.

L'endeutament a llarg termini a final de 2022, arribarà a un màxim del 40,78 %.

Per al 2022 l'ajuntament preveu projectes com la remodelació en la primera fase de la plaça de les Palmeres (400.000 euros), l'obra de la sala municipal en la primera fase (500.000 euros), les càmeres de videovigilància (96.000 euros) o la millora de l'enllumenat públic (100.000 euros). Manteniment i adquisició de jocs infantils, renovació d'arbrat, reasfaltat de carrers, les voreres a Puigmal-el Trabuc, el Centre de dia i Social El Cau, l'ampliació de les aules de l'Escola de Música o l'adquisició de vehicles quads són altres inversions previstes.

Des del govern remarquen que el programa d'inversions per l'exercici 2021 amb unes previsions definitives de 5.247.033,48 €, no s'ha executat completament i un cop incorporades al nou pressupost, juntament amb les contemplades inicialment al pressupost 2022, "tindrem un volum d'inversions previst molt important".

El Pressupost Municipal de l' Ajuntament: 25.873.899,44 €.

El pressupost dels ens autònoms dependents és :

1.- Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries: 292.905,38 

2.- Escola infantil Municipal "Passeig de les Oques"768.834,54 €

3.- Escola Municipal de Música "Antoni Agramont": 181.068,90

I finalment l'estat de previsions de despeses i d'ingressos de la societat municipal dependent, Castelló d'Empúries 2000, SA, es de 3.008.001,02 €.

El govern remarca que "és un pressupost equilibrat, que dóna resposta al normal funcionament dels diversos serveis i equipaments del municipi i presenta un ambiciós projecte d’inversions, que juntament amb les que encara s’estan desenvolupant en el marc del pressupost 2021, contribuiran a un major benestar de la nostra ciutadania".

També destaquen les subvencions que es donen a les entitats d’àmbit municipal, per a les seves activitats associatives de caràcter cultural, social, esportiu i comercials i que per cinquè any hi haurà ajudes per a l’adquisició dels llibres de text.

Més agents a la Policia Local

El capítol de Despeses de Personal s’ha incrementat en un 3,52 % respecte al 2021. Aquest augment prové d’incrementar les retribucions un 2% del 2022 respecte del 2021, d'acord amb el Projecte de PGE pel 2022, tot i que l’execució real d’aquesta puja, no es materialitzarà sense l’aprovació de la mateixa en els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022.

Es proposen diverses modificacions en la relació dels llocs de treball, amb la cobertura de places que han quedat lliures per jubilacions, baixes i places de nova creació. Les principals són dues places de sergent de la Policia Local, tres de caporal, tres d'agents, una plaça de tècnic de RRHH i una plaça de tècnic en Promoció Econòmica.

El Capítol de Despeses Financeres, té una disminució del 18,03 %, en relació amb l’exercici actual, essent el seu import de 55.758,25 €.

La pressió fiscal per l’exercici 2022, continua globalment congelada des de 2014.