El PSC ha presentat una proposta de resolució al Parlament per demanar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Biure i el departament d’Acció Climàtica per tal d’obtenir recursos per fer un nou parc geològic. L’equip de govern municipal ha manifestat el seu interès per impulsar un projecte de geoturisme i ús educatiu del patrimoni geològic a la zona, amb un projecte que han treballat conjuntament amb el centre Geocamb de la Universitat de Girona.

L’alcalde de Biure, Martí Sans, ha explicat que «la proposta de parc geològic al municipi permetrà enriquir el col·lectiu de parcs de Catalunya i donar un impuls al territori». Per això, assenyala que des de l’Ajuntament consideren que aquests recursos permetran al municipi «desenvolupar l’economia i a la vegada millorar el medi natural».

La diputada socialista gironina Sílvia Paneque hi està d’acord, i considera que es tracta d’un projecte que permterà generar beneficis «per al municipi i la comarca», i a més, «enriquirà el patrimoin geològic de les comarques gironines i de tot Catalunya». Paneque ha subratllat que el projecte inclou deu accions de caire científic, divulgatiu i educatiu que s’emmarcarien en un ambiciós projecte de parc geològic que podria significar «un impuls per a la geoconservació, geoturisme i creació de recursos de divulgació i educació ambiental».