L'Ajuntament de Figueres ha portat a terme actuacions al Rec del Mal Pas per evitar inundacions al polígon de Vilatenim i al barri de la Marca de l'Ham.

L’eixamplament del rec ha multiplicat per tres la capacitat de sortida d’aigua i també s’hi han fet treballs de neteja i d’eliminació d’obstacles

La intervenció més important ha estat l’eixamplament, entre el polígon industrial de Vilatenim i la Marca de l’Ham multiplicant-la per tres fins als 12 metres.

Segons ha remarcat l'Ajuntament, també s’ha aconseguit guanyar espai sota el pont de l’avinguda Vilallonga, on hi ha la rotonda a tocar del Centre Integrat Ferran Sunyer i Balaguer. S'ha augmentat la capacitat per la sortida d’aigua, malgrat l’arqueta telefònica que hi ha instal·lada. "El trasllat de l’arqueta hauria suposat un cost massa elevat de l’actuació i els treballs executats ja permetran guanyar molt d’espai en el rec, serà pràcticament el doble del que tenia fins ara" han informat.

Els tècnics destaquen que l’actuació al rec del Mal Pas «ha estat la de més envergadura aquest any, s’hi ha actuat en amplada, en fondària, en neteja i en eliminació d’obstacles».

D’altra banda, s’ha fet manteniment en altres trams que ja s’havien eixamplat anteriorment i que s’ubiquen a l’est, a la banda baixa. Són els recs de Vilatenim, el del rec del cementiri i el rec de les Moragues.

Per als treballs a recs i rieres, l'empresa municipal encarregada de l'actuació, Fisersa, ha fet servir diferents tipus de maquinària pesada. Alguns dels treballs han requerit l’ús de vehicles de 25 o 20 tones i en altres s’ha treballat amb maquinària de 8 tones. És el cas de l’actuació més recent, la duta a terme al rec Cecina, que va paral·lel a la Ronda Sud. Allà s’hi ha fet manteniment, aixafant el canyissar existent i convertint-lo en serradures.

El total d’intervencions a recs i rieres ha tingut un pressupost de 30.000 euros

El pla director sobre l’estat dels recs i rieres del terme municipal de Figueres es va aprovar el 2016 i des d’aleshores s’han anat fent les intervencions més prioritàries. Les més recents, executades en aquest mandat, permetran reduir costos de manteniment en un futur.