El Consell Comarcal de l’Alt Empordà es posa a treballar per a engegar 28 accions dins un Pla de Transició Energètica per a la comarca, un territori amb recursos naturals per a impulsar energies renovables i treballar per a la soberania energètica. El transport i el sector industrial són les dues àrees on es necessita inversió pública. I pel que fa a les energies s’espera potenciar l’eòlica terrestre i l’energia solar fotovoltaica.

S’han realitzat taules de participació que han permès definir unes línies d’acció que clouran en un pla adaptat a la realitat de la comarca i que respongui a les necessitats i demandes de la ciutadania, han explicat.Ara ha començat la fase de redacció i es preveu que el document pugui estar a punt el primer trimestre de 2022.

El conseller comarcal delegat de l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima, Agustí Badosa, explica que la tasca més important d’escoltar les necessitats va concloure amb el vistiplau dels alcaldes en el darrer Consell d’Alcaldies: «Ara, hem de reflectir el futur que volem en un document amb accions a curt, mitjà i llarg termini». A banda de les sis sessions de treball que s’han dut a terme amb tècnics, entitats, privats i alcaldes , també s’ha realitzat una enquesta a la ciutadania on se n’han extret algunes valoracions.

La ciutadania considera que els sectors on cal inversió pública és el transport, i en segon terme el sector industrial. També potenciar l’energia solar fotovoltaica principalment i l’eòlica terrestre. En aquest mateix sentit, les enquestes emfatitzen que l’energia renovable que genera més rebuig és l’eòlica marina. Pel que fa a l’autoconsum la majoria de la gent (amb un 41%) manifesta que no disposa de cap instal·lació d’autoconsum, però que en un futur li agradaria.

El Pla establirà sis línies estratègiques i prop de 28 accions. Vol ser un impuls a la mitigació al canvi climàtic i la transició energètica, que es basi en la visió a llarg termini, dotant a la comarca dels mecanismes per respondre als reptes relatius a la sostenibilitat, el canvi climàtic, la sobirania energètica, les energies renovables, les noves tecnologies i els nous rols que s’hauran d’assumir.

La diagnosi amb què s’ha treballat com a punt de partida, dibuixa una comarca amb una bona disponibilitat de recursos naturals per energia renovable però que, malgrat tot, és importadora d’energia.

El consum energètic total a la comarca l’any 2019 va ser de 3.054.091 MWh el que representa un increment del 10,3% respecte a l’any base 2006.