L’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, ha emès un ban per exigir ordre en l’espai públic dels horts del rec del Molí.

En el text, el batlle demana desmuntar totes les casetes i tanques de partió realitzades amb material de rebuig, fustes o plàstics, i tots els vehicles que no disposin de permís de circulació i la ITV actualitzada.

La zona dels horts està situada dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.