Les oficines de l’Àrea d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Roses, ubicades a la Casa del Mar, han dut a terme la renovació i ampliació dels seus espais i despatxos. Aquests espais havien quedat petits i obsolets, amb unes condicions de ventilació i dimensions que no resultaven idònies per a l’atenció al públic. La regidora d’Acció Social, Esther Bonaterra, explica que «la incorporació al departament de cada cop més professionals per a l’atenció de les persones usuàries, requerien nous despatxos i en millors condicions per realitzar les seves entrevistes i sessions de manera confortable». Per posar solució a aquesta problemàtica, l’Ajuntament ha arribat a un acord amb el casal d’avis que ocupa part de l’edifici, per fer ús d’una part de la primera planta de l’immoble. L’acord ha permès habilitar en aquesta planta pis tres despatxos nous i una sala de reunions, on s’han desplaçat els serveis administratius.