L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) manté l'alerta per sequera a vint-i-dos municipis de l'Alt Empordà per la situació de l'aqüifer del Fluvià Muga.

Les pluges registrades durant el mes de novembre han incrementat, de manera lenta però constant, el nivell de reserves d’aquesta massa d’aigua subterrània, però la millora no ha estat suficient per abandonar l’escenari d’alerta.

En relació amb els municipis que depenen de l’embassament de Darnius Boadella, que actualment està al 41% de la seva capacitat, havent mantingut el seu volum en les darreres setmanes, aquests tenen garantit l’abastament domèstic per al període d’un any. No obstant, en cas que no es produeixin pluges en els propers mesos, amb les reserves actuals no es podran garantir les necessitats de reg per a la campanya d’aquest estiu.

L'aqüífer del Fluvià Muga se situa a 15,7 metres sobre el nivell del mar lleugerament per sobre de la situació en el moment de la declaració d’alerta, durant el mes d’octubre de 2021, quan es trobava a 15,4 metres.

En les unitats d’explotació restants de les conques internes (17), la meitat es mantenen en estat de prealerta i l’altre meitat es troben en situació de normalitat.

Amb la situació d'alerta d'aquesta unitat d'explotació, es mantenen les mateixes limitacions i restriccions als diferents usos que s’abasteixen de les xarxes d’aigua potable. En relació amb els usos urbans, existeixen dos tipus d'afectacions:

Limitacions particulars per a determinats usos urbans que han d'acomplir tots els municipis d’aquesta unitat d’explotació, com són les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'ompliment de fons ornamentals, la neteja de carrers, la limitació en l'ompliment de piscines, entre altres.

També la limitació del consum global d'aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia. Tots aquells municipis que, un cop aplicades les limitacions particulars, presentin dotacions en alta superiors a aquesta, hauran de prendre mesures addicionals per garantir que no se supera aquest llindar.

Les empreses operadores hauran de comunicar a l’ACA, amb caràcter mensual o trimestral (en funció del seu volum), les dades de volums subministrats a cada municipi i els volums captats.

La resta d'usos hauran de reduir els seus consums:

  • Reg agrícola: 25%.
  • Usos ramaders: 10%.
  • Usos industrials: 5%.
  • Usos recreatius que impliquin el reg: 30%.
  • Altres usos recreatius: 5%.

En total, són vint-i-dos els municipis afectats per aquest escenari d’alerta, tots ells dins de la comarca de l’Alt Empordà: Agullana, l’Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum.

El Ter-Llobregat s’aproxima a l’estat de prealerta

El sistema Ter Llobregat, que abasteix al voltant de 5 milions de persones, està al 59% de la seva capacitat i es garanteixen totes les demandes per a un període de 10 mesos. No obstant això, per alentir el descens dels embassaments, les dessalinitzadores catalanes (Llobregat i Tordera) estan incrementant la seva producció, passant dels 0,8 m3/s a 2,12 m3/s (el que suposa que passar d’una producció del 20-30% al 85% del conjunt de la seva capacitat).

Empitjora la sequera pluviomètrica

Els indicadors de sequera pluviomètrica, que fan referència únicament a la pluja caiguda en els darrers 12 mesos respecte els valors normals, han empitjorat en tot el territori, i el curs mig del riu Llobregat s’afegeix a les 9 unitats de explotació que ja estaven en aquest estat de sequera pluviomètrica severa arran de la falta de pluges dels darrers mesos (aqüífers de Carme Capellades, Fluvià Muga i Baix Ter, embassament de Darnius Boadella, sistemes Ter i Llobregat, i unitats d’Empordà, estany de Banyoles i serralada transversal). Aquest escenari de sequera pluviomètrica no comporta restriccions en els usos.