El Departament de Benestar Social i Famílies de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries organitza «La primavera als horts», una programació d’activitats oberta a tothom entorn el projecte dels horts comunitaris.

A part de la implantació de les parcel·les, tant individuals com col·lectives, de cultiu ecològic; un dels principals objectius del projecte també és crear un centre pedagògic i de consciència social, ja sigui mitjançant la formació reglada, formal o informal.

En aquest sentit neix la iniciativa amb activitats d’interès general relacionades amb plantes (medicinals, aromàtiques i els seus diferents usos) i amb la voluntat de fomentar el creixement i benestar dels participants al projecte.