La Fundació Live, amb finançament del GALP, la col·laboració del projecte Sèpia, les confraries de pescadors i el suport dels parcs naturals dels Aiguamolls i del Montgrí posen en marxa el projecte ‘Un Pop de Gram’ amb l’objectiu d’estudiar l’alimentació i l’estat de la població de pops als golfs de Roses i Pals. Segons els promotors, tradicionalment a la zona s’hi havia observat una abundant presència d’aquesta espècie però els pescadors d’arts menors alerten que en els últims temps ha disminuït tant en nombre com en mides. La iniciativa proposa iniciar l’estudi als prats de Cymodocea nodosa d’aquests dos golfs per veure la situació de la població d’aquest cefalòpode, la seva dieta, els seus hàbitats de reproducció i quina disponibilitat d’aliments troben en aquestes praderies.