El pla estratègic del sector oest elaborat per l'Ajuntament de Figueres fa una radiografia del barri i proposa un seguit d'actuacions, entre elles la creació d'un Consorci d'Acció Social, per intentar resoldre alguns dels problemes que la zona pateix des de fa anys. Entre ells, l'absentisme escolar "crònic" superior al 25% i una taxa d'ocupació que no arriba al 13% (només una de cada deu persones en edat de treballar té feina).

A més, la diagnosi –que parteix d'algunes dades del pla 2018-2021- constata un decreixement poblacional progressiu a la zona o que el 31% de les beneficiaris de la Renda Garantida de la Ciutadana (RGC) de la ciutat viuen a la zona oest, el 73% dels quals són d'ètnia gitana.