El projecte executiu per a la construcció d’una rotonda a nivell a l’encreuament de la carretera N-II amb els accessos als municipis de Garrigàs, el nucli de Creixell de Borrassà, i Palau de Santa Eulàlia, ja està en procés de redacció. Va ser el mes de març passat que s’anuncià que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es comprometia a redactar i licitar aquest projecte reivindicat des de fa temps, i que ara sembla que estaria a punt de ser una realitat.

En aquest sentit, Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs, explica que «darrerament, vaig parlar amb el Ministeri, i em van confirmar que s’està redactant», la qual cosa «demostra que, de moment, el compromís del mes de març continua totalment vigent, i que s’està fent la feina». Afegeix: «Espero que al setembre el projecte estigui totalment redactat».

Per tal de poder dur a terme la construcció de la nova rotonda, és necessari corregir l’amplada dels primers 340 metres de la GIV-6226, carretera de titularitat de la Diputació de Girona. Actualment, s’està efectuant aquesta actuació.

«Al llarg dels anys, aquest vial s’ha anat arranjant, però els 340 metres inicials no, ja que hi havia un antic projecte del Ministeri de Foment (ara Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana) que preveia aquesta ampliació», explica Pilar Bosch. «En anar-se posposant tots aquests projectes de Foment, havia quedat això sense resoldre», subratlla.

Val a dir que aquestes obres, que les està executant la Diputació de Girona, són una realitat gràcies a les demandes del consistori garriguenc. «A petició de l’Ajuntament, vam parlar amb aquesta institució per intentar que, ja que els projectes de Foment no es desencallaven, miressin de solucionar aquest problema d’amplada», ha explicat Pilar Bosch.

El mes de desembre passat, a petició dels ajuntaments de Palau de Santa Eulàlia, Borrassà i Garrigàs, els tres consistoris es van reunir amb representants del Ministeri de Foment. Aquestes trobades van ser, en part, el detonant del projecte.

«Després de diferents visites sobre el terreny, a la darrera –que es va fer al març–, el cap de la demarcació a Catalunya, Vicente Vilanova, i cap de la unitat de Girona del Ministeri de Transports, Jorge Verdú, van veure in situ tot el trànsit que hi ha en aquesta cruïlla, i van manifestar la voluntat de redactar i assumir des de Catalunya un projecte independent per fer una rotonda a nivell», afegeix.

Vella reivindicació

El projecte de construcció d’un giratori a l’encreuament de l’N-II ve d’antic, ja que es reclama des de 1986 i han arribat a comportar fins i tot protestes de les poblacions afectades.

Tanmateix, tots els avantprojectes no han estat executats per diversos motius. Ara, però, veuen la llum al final del túnel.

«El nou projecte resoldria totalment l’accés. A més, té un pressupost molt menor en comparació als macroprojectes ideats anteriorment», conclou l’alcaldessa, Pilar Bosch, detallant també que la construcció és necessària per posar fi al risc existent en aquest punt.