L’Ajuntament de Castelló d’Empúries espera incrementar el tan per cent de recollida selectiva actual que se situa en un 21,8· fins al 55%. Una de les accions que s’estan portant a terme és una campanya informativa adreçada als responsables dels establiments comercials del sector hoteler, de la restauració i dels càterings.

L’objectiu és donar suport en la correcta gestió dels residus que es generen, informar sobre la normativa vigent i resoldre possibles dubtes a l’hora de separar cada tipologia de residu en els diferents contenidors.

La Unió Europea va marcar recollir selectivament el 50% dels residus l’any 2020, mentre que a Castelló d’Empúries es va arribar al 21,83% de recollida selectiva. El 2025 l’objectiu serà del 55%.

«Només assolirem aquests objectius si des dels establiments es realitza una correcta separació dels residus que generen», constata l’Ajuntament. En aquesta campanya compten amb la col·laboració de l’entitat sense ànim de lucre Ecovidrio, per això s’ofereixen als establiments cubells totalment gratuïts per a separar els envasos de vidre.

També Optem a guanyar la Bandera Verda del reciclatge per un bon reciclatge del vidre.