El servei de recollida de roba usada a través dels contenidors de la Cooperativa Roba Amiga, ha comptabilitzat a Roses al llarg del primer semestre de l’any, un total de 22.258 quilos de material recollit. L’Ajuntament recorda que s’ha de deixar la roba en bones condicions als contenidors.

Roses disposa de quinze contenidors que estan repartits pel municipi. Poden abocar-se qualsevol producte tèxtil que estigui en bon estat: roba de vestir, roba de la llar (llençols, tovalloles, etc.), sabates, bolsos o cinturons, entre altres.

Segons la Unió Europea cada europeu genera 22 quilos de residu tèxtil a l’any. A Catalunya, se’n generen 166.000 tones anuals, de les quals només un 11%% es gestiona adequadament, mentre que el el 89% restant acaba com impropi en altres tipus de contenidors.

La Cooperativa Roba Amiga, formada per set empreses d’inserció és l’encarregada de l’administració dels contenidors i de la recollida de roba usada a Roses. Després d’aquesta recollida, la roba es porta a les plantes de tractament tèxtils on passa per un procés de tria i classificació en funció de l’estat i la tipologia de les peces, per a la seva posterior reutilització (50%) o reciclatge a noves fibres (45%). El 5% restant s’utilitza en projectes de cogeneració elèctrica i calorífica.

Roba neta i en bon estat

La roba que es disposita als contenidors s’ha de rentar, plegar i dipositar-la en una bossa tancada dins.

Les sabates aparallades, lligant-les pels cordons o bé amb cinta i dins d’una bossa. Altres elements com cinturons i bolsos intentar que quedin el màxim compacte possible. Evitar posar-hi roba bruta o estripada, i tampoc que hi quedin restes de menjar.