El del tabac és un negoci milionari, tot i que bona part de la facturació dels estancs acaba a les arques d’Hisenda en forma d’impostos. De fet, més del 80% del preu venda són impostos. Segons les últimes dades del Comissionat per al Mercat del Tabac, en els primers sis mesos de l’any, a les comarques gironines es va vendre tabac per valor de 314,5 milions d’euros, el que suposa un increment del 30% en relació al primer semestre de 2021. La recuperació de la normalitat després de la pandèmia i la tornada del turisme tenen molt a veure amb aquest creixement, que multiplica per tres al del conjunt d’Espanya. I és que els estrangers, sobretot els francesos, són els principals compradors de tabac a les comarques gironines. Segons Hisenda, tres de cada quatre paquets de cigarrets a les comarques gironines es compren en zones de frontera, essent la Jonquera el principal punt de venda.

Els cigarrets representen la principal font d’ingressos per venda tabac, més de 254 milions d’euros en el primer semestre a les comarques de Girona. Les marques més venudes són Malboro, Camel, Fortuna i Winston.

En els últims anys ha guanyat molt pes el tabac de picadura, que el primer semestre de l’any ha tingut unes vendes superiors als 39 milions d’euros a Girona. A continuació se situa el tabac de pipa (10,4 milions d’euros) i els cigars (9,8 milions d’euros).

El negoci del tabac a Girona - Evolució de les vendes (en euros)

Tot i que el consum de tabac ha anat a la baixa en els últims anys, uns preus més baixos que a Europa, han mantingut el sector amb un bon nivell d’ingressos, el que acaba repercutint en uns elevats ingressos fiscals. La tributació sobre el tabac és la segona en importància dins del capítol d’impostos especials, únicament superada per la dels carburants i combustibles.

Hisenda ha recaptat més de 3.000 milions d’euros en impostos sobre el tabac en el primer semestre de l'any

En els sis primers mesos de l’any, Hisenda ha recaptat per aquest concepte més de 3.000 milions d’euros. L’impost especial grava cada paquet de tabac amb 2,84 euros (IVA a banda). L’any 2021 es van vendre al voltant de 2.000 milions de paquets a tot Espanya, que van proporcionar a la Hisenda pública més de 6.100 milions d’euros.

Menys fumadors a Catalunya

Segons els resultats de l’Enquesta de Salut Pública de Catalunya, l’any 2021 continuava fumant el 22,6 % de la població de 15 anys i més, un percentatge inferior a l’observat l’any 2020 (24,6%). La prevalença del tabaquisme entre els homes era del 26,6% (lleugerament inferior al 27,8% de 2020) i entre les dones del 18,8% (per sota del 21,3% de l’any anterior). La prevalença del tabaquisme va mantenir una tendència continuada a disminuir entre el 1994 i el 2017, i, tot i la petita reducció observada l’any 2021, es manté força estable des de 2018, de manera que el nombre de fumadors a Catalunya continua al voltant d’1,5 milions.

A Catalunya hi ha al voltant d’1,5 milions de persones de més de quinze anys que fuma

L’Agència de Salut Pública de Catalunya impulsa i finança dues xarxes de professionals de la salut que tenen un paper fonamental en la prevenció i el tractament del tabaquisme: la Xarxa d’Atenció Primària sense Fum (XAPSF) –de la qual formen part tots els centres d’atenció primària de salut de Catalunya– i la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHSF) que, integrat per 88 hospitals, inclou la majoria de les unitats d’hospitalització del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

L’any passat van deixar de fumar 38.778 persones ateses pels equips d’atenció primària i 8.511 persones fumadores més van seguir tractament de cessació als centres integrats a la XCHSF.