L’Ajuntament de Figueres dobla el servei de recollida de voluminosos per millorar la neteja a la ciutat. Perquè això sigui possible s’ha adquirit mes maquinària que va arribar aquesta setmana. També s’incrementarà la freqüència. Lamesura pretén eliminar la presència de voluminosos al voltant dels contenidors.

Els nous camions de recollida, que milloraran la capacitat de recollida de mobles i altres objectes voluminosos van arribar aquesta setmana.

L’empresa pública Fisersa, responsable del servei de neteja viària a la ciuta, ha realitzat diferents canvis per millorar la recollida de voluminosos a l’entorn dels contenidors.

En primer lloc, ha doblat la maquinària destinada a la recollida de voluminosos, passant d’un camió a dos.

També s’ha doblat la freqüència de la recollida de voluminosos de la ciutat. Abans, un camió recollia cada dos dies, i ara es recull cada dia, amb dos camions. També es dobla el personal dedicat a la recollida de voluminosos.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, ha remarcat que «estem dedicant molts esforços a eliminar la presència de voluminosos a l’entorn dels contenidors a la ciutat». Casellas ha posat de manifest que «aquesta nova maquinària, que augmenta la capacitat de recollida, ens hi ajudaran».

Crida als ciutadans

Ara bé ha recordat que «el més important és que els ciutadans també facin un ús més correcte, tan dels punts de recollida, així com la deixalleria, per tal de rebaixar el nombre de voluminosos que han de recollir els serveis de neteja».