L’Ajuntament de Roses prioritzarà la millora dels equipaments públics, del transport i la seguretat al barri de Santa Margarida després de realitzar una enquesta entre els veïns per conèixer la realitat social del barri i les percepcions dels veïns.

Al sector hi conviuen residents de 18 nacionalitats diferents. Té un índex d'atur del 22%, superior a la resta del municipi que és del 13%. El 30% presenta dificultats de pagament dels deutes hipotecaris, lloguer o subministraments. Un 29% de la població percep poca seguretat al sector.

Són algunes de les dades que s'han conegut a través de l'estudi que també conclou que una alta coexistència i diversitat de població resident, una manca d’equipaments municipals i poca presència de l’administració al barri, i el poc teixit associatiu existent. 

Els resultats de l’enquesta que permetran treballar en les actuacions a impulsar al barri es van presentar dissabte als veïns. L'estudi és part del programa d’acció social i comunitària impulsat per l’Àrea d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania de l’Ajuntament, que té per objectiu construir veïnatge al barri involucrant les persones residents i crear un espai de trobada i finestra de l’administració al barri.

L’estudi es va iniciar fa uns mesos amb la realització d’una enquesta porta a porta en què participaren 201 habitatges. Van contestar l’enquesta un total de 463 persones, cobrint un 19% de la població empadronada a Santa Margarida. El 88% dels enquestats resideix tot l’any a l’habitatge. 

Les preguntes plantejades giraven sobretot entorn a temàtiques relacionades amb la convivència veïnal, els equipaments públics, els serveis i l’associacionisme, amb l’objectiu de conèixer les necessitats i les potencialitats del barri i quines actuacions o intervencions són prioritàries per al conjunt de la població. 

La regidora d’Acció Social de l’Ajuntament, Esther Bonaterra, ha explicat que " partir d'ara i donat el gran nombre d'aforament i de persones inscrites per formar part del Consell de Barri, es preveu engegar accions comunitàries partint de les necessitats sentides per part dels veïns i veïnes, amb l’objectiu d’empoderar a la ciutadania, fer-la copartícep de les decisions que afecten al barri i millorar, així, la convivència". 

18 nacionalitats

De les 18 nacionalitats que resideixen al sector els principals orígens són França, Marroc i Alemanya. Una diversitat que només és valorada negativament pel 13% dels enquestats, mentre que per a un 31% és positiu i a un 53% li és indiferent el fet que a l’entorn visqui gent procedent d’altres països, ètnies o religions. 

El 25% del residents d’origen europeu parla català i el 22% l’escriu, mentre que en el cas de persones nascudes a altres indrets del món, aquests percentatges ascendeixen al 44% i 34% respectivament. 

El 84% dels enquestats pensa que la convivència al barri és bona i cordial, mentre que un 11% diu que aquesta convivència és inexistent, un 3% la qualifica de dolenta i un 1% de conflictiva. 

Amb una taxa d’atur més alta (22%) que la de la resta del municipi (13%), el 29% de les llars disposen d’un ingressos mensuals per sota dels 1.199 €. El 30% presenta dificultats de pagament dels deutes hipotecaris, lloguer o subministraments. Un 23% de les famílies enquestades tenen fills en edat d’escolarització. En quant a aspectes relacionats amb les noves tecnologies, el 92% de la població disposa de telèfon mòbil amb internet, un 73% ordinador (portàtil o de sobretaula), mentre que un 28% dels habitatges on viuen persones majors de 65 anys no disposen d’internet. 

Estat del barri

Consultats sobre la seva percepció sobre les condicions del barri, la meitat dels enquestats pensen que l’estat és bo o molt bo, essent els joves els que tenen una millor percepció. Un 23% el defineix com a ni bo ni dolent, un 21% com a dolent i un 8% molt dolent. El 71% dels enquestats perceben el barri com a segur, tot i que un 29% de persones tenen la percepció de poca seguretat. El 60% de les persones enquestades viuria al mateix barri i al mateix habitatge. 

Com a actuacions prioritàries, proposen millorar la recollida de brossa, millorar els espais públics del barri (parcs infantils, zones verdes, bancs al carrer, papereres, instal·lació de més mobiliari urbà), reforçar les mesures de seguretat del barri i millorar la xarxa de transport públic 

Un altre dels aspectes destacats és el poc teixit associatiu al barri, remarca l'Ajuntament, amb l’existència tan sols de l’Associació de Veïns de l’edifici 600 i l’Associació de comerciants. El 13% dels assistents manifesta el seu interès per formar part d’una associació o entitat relacionades amb l’educació, la cultura, l’acció social o l’esport. 

Impuls de festes

Per millorar la convivència i les relacions socials, les persones enquestades proposen l’impuls de festes i trobades veïnals, la realització de més activitats municipals al barri, la creació d’una comissió de veïns i veïns o la creació d’un centre cívic multifuncional a Santa Margarida.