Fisersa inicia una campanya divulgativa, amb el suport dels instituts, sobre el sanejament. A l’estació depuradora (EDAR) es depuren, cada any, 5 milions de metres cúbics d’aigües residuals.

Abans de depurar, en xifres anuals, es retiren uns 170.000 quilos de residus que han arribat a la planta i que obliguen a fer un tractament previ al procés biològic. Això té un cost de 70.000 euros a l’any, informen. Entre aquests elements evitables hi ha les tovalloletes, que no s’han d’abocar mai a la xarxa. Fer-ho pot comportar problemes a comunitats d’habitatges, canonades i avaries a les plantes de tractament sense parlar dels efectes negatius sobre el medi natural. La xarxa representa uns 120 quilòmetres de canonades de clavegueram. Les aigües residuals arriben a l’EDAR i allà se sotmeten a processos mecànics i biològics per retornar al medi ambient amb unes condicions adequades. La campanya informativa va començar dimarts.