L’Ajuntament de l’Escala ha traslladat l’Arxiu Administratiu Municipal a una nova ubicació perquè l’espai s’havia quedat petit. L’edifici on estava actualment, can Masset, s’enderrocarà més endavant per a construir la biblioteca-auditori. L’arxiu s’ha situat a un immoble entre el carrer Ave Maria i carrer Codolar.

L’Arxiu Administratiu consta de 500 metres lineals d’arxiu documental. Es custodia documentació que ha estat creada per l’Ajuntament en els últims 40 anys. Aquests documents s’han de guardar durant la seva vigència jurídica i passats els anys, prescriu.

Un part, quan ha prescrit, passa formar part del fons de l’Arxiu Històric que actualment està situat a l’Alfolí de la Sal.

La resta, es destrueix de forma controlada, seguint les directrius de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria Documental, ja que conté informacions i dades de caire privat.

Els criteris per formar part del fons l’Arxiu Històric són la documentació creada per l’Ajuntament que en el futur esdevindrà documentació del patrimoni històric del municipi. L’Arxiu administratiu és un arxiu intermig entre les àrees de l’Ajuntament que creen la documentació fins acabar a l’Arxiu Històric, on serà consultable pel públic en general de cara a ajudar en recerques de tipus històric i de difusió del patrimoni.

L’espai ocupat s’havia fet petit i amb el trasllat, les fonts municipals remarque que es guanyarà en comoditat de servei, garantint sempre les condicions de conservació .

A l’Arxiu Administratiu s’hi pot trobar documentació variada com poden ser permisos d’obra, expedients municipals, instàncies, etc. La majoria d’aquesta documentació, però només pot ser consultada pels tècnics de l’Ajuntament de l’Escala.

Degut a la implementació de la gestió documental i l’administració electrònica, en el futur, «s’aconseguirà reduir aquest volum de documentació en paper i millorar el funcionament de l’administració», remarquen.