La tonyina Trini ha tornat un any més abans de Nadal al port de l'Escala. La tonyina va arribar a l'Escala per primer cop l'any 2015. Tenia ferides a l'aleta dorsal, el llom i la mandíbula, possiblement a causa de la seva lluita per evitar ser capturada per un pescador. Va arribar al port de l'Escala seguint els vaixells pesquers que tornaven a port. Allà, els pescadors la van alimentar, i es va adaptar a un entorn gens habitual per aquesta espècie. Des d'aleshores, cada any, menys el 2019, ha passat alguns dies d'hivern al port, convertint-se en una atracció.

Els pescadors que van alimentar-la el primer any que va arribar van posar-li Trini perquè és el nom de la secretaria de la Confraria de Pescadors. L'animal presenta unes marques que van servir perquè els anys següents sabessin que era el mateix exemplar. La peculiar història de la tonyina que sempre torna al mateix lloc i que es deixa veure i alimentar atreu cada any nombrosos curiosos.