Els ajuntaments de Figueres i Vilafant coordinaran conjuntament temes que afectin a les dues poblacions. Han acordat crear una taula de treball per tractar qüestions referents a la mobilitat, la promoció econòmica o sobre els termes municipals.

Properament signaran un conveni per plantejar la proposta per desenvolupar els sectors del Rec Susanna i el Rec del Mal Pas.

Les dues poblacions s'uneixen en molts punts dels termes municipals respectius.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "la creació d'aquesta taula de treball és important perquè establirà pautes de coordinació i col·laboració pels dos municipis, ja que per proximitat, comparteixen molts àmbits".  

L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, per la seva banda, considera que L’alcaldessa de Vilafant, “aquesta taula de treball permetrà avançar en la coordinació i la presa de decisions en aquells temes que afecten els dos municipis.”

Recentment s'ha treballat per gestionar i desenvolupar urbanísticament els dos sectors del Rec Susanna i Mal Pas.

L'objectiu d’aquest conveni és establir la previsió d’executar les actuacions concretes que són imprescindibles per a resoldre el desenvolupament de les previsions urbanístiques previstes al planejament general de cada municipi pel que fa als àmbits o sectors dels recs Susanna i Mal Pas.

L'acord ha permès a l'Ajuntament de Vilafant poder continuar avançant per aprovar el POUM. Aquest document és clau per a desenvolulpar sectors, alguns també enllaçats amb Figueres com l'estació del TAV on s'hi preveu una nova zona residencial, comercial i de serveis.