L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha aprovat un pressupost global de 26.251.775,45 €, un 1,4% més que l’any passat. En inversions baixa un 31% amb una xifra prevista de 2.135.690,64 €. un 31,5% menys que el 2022. Tot i això s’invertirà uns vuit milions d’euros que no s’han executat el 2022. La construcció d’un espai polivalent a la plaça de les Palmeres en la primera fase, és la major inversió amb 950.000 euros. L’endeutament se situarà al 54% segons les previsions.

La inversió en enllumenat públic (372.015,37), 250.000 euros per als projectes que escullin els veïns amb la participació ciutadana, i el projecte de la Plaça de la Palmera són les inversions més quantioses però es preveu també l’arranjament de camins rurals o reasfaltat i pavimentació de carrers, entre altres projectes.

Pel que fa als pressupostos dels ens municipals, el de l’ Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries puja a 282.959,87€, amb una disminució del 3,40% respecte a l’exercici anterior.

El pressupost de l’ Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries Antoni Agramont puja a 185.059,00 €, un 2,16% més que l’exercici anterior.

El Pressupost de l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques incrementa a 870.257,54 €, un 11,65% més que l’exercici anterior.

Finalment, la previsió de despeses i d’ ingressos de la Societat Municipal Castelló d’Empúries 2000, SA puja 3.447.930,13 €, amb un increment del 12,76% respecte a l’exercici 2022.