L’Ajuntament de Peralada hatramitat la proposta de moficació del POUM per a l’ordenació del sector de les Montserrades on es preveu un «hub» de coneixement tecnològic que han anomenat Institut Tecnològic Superior de l’Empordà (ITSE) i la possibilitat de construir fins a 189 habitatges, 69 dels quals de protecció oficial. L’entitat Iaeden ha presentat al·legacions a la proposta perquè considera que s’impulsa «l’últim sòl urbanitzable» i apunten a diverses icomptabilitats urbanístiques.

L’àrea afectada per la modificació són unes hectàrees pendents d’urbanitzar entre la vila i el Golf . I una part de terreny no urbanitzable per crear una àrea d’equipaments i el «hub». S’esperen aprofitar ajudes europees per a la creació de polígons per a desenvolupar-ho.

L’alcalde, Pere Torrent, ha explicat que el projecte contemplaria el que han anomenat Institut Tecnològic Superior de l’Empordà (ITSE) per crear un centre de coneixement tecnològic, de desenvolupament mediambiental.

Torrent explicat que hi ha dues zones urbanitzables des de fa uns 15 anys que no s’han desenvolupat fins ara. «Fa anys que donem voltes a com es pot acabar desenvolupant perquè hi ha una demanda de vivenda», explica. I això sumat a la voluntat de diversificar l’economia es va pensar en la creació del hub tecnològic del qual s’ha parlat amb l’administració, la Cambra de Comerç, La Universitat de Girona, entre altres sectors «per veure si era una animalada o tenia possibilitats de tirar endavant», diu Torrent. També s’han fet tallers de participació ciutadana.

El que es planteja que s’ha aprovat inicialment i està a exposició pública és l’àrea residencial en els dos terços que ja existeixen com a urbanitzables. I el terç restant es concentra 20.000 metres quadrats actuals que es disposen d’equipaments en un altre sector on es plantejava construir una residència per a gent a gent, amb el nou sòl creant uns 100.000 metres quadrats on es podria ubicar la residència i el «hub» tecnològic.

El resultat seria «concentrar tots els equipaments en aquest nou lloc i l’edificabilitat posar-la a continuació de les existents, fent una taca d’oli a tot el poble», diu Torrent.

L’entitat Iaeden ha presentat al·legacions a la proposta de moficació del POUM posant en dubte «laidoneïtat de la proposta». Plantegen que supera el llindar d’extensió urbana màxima que marca el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) perquè la proposta és de 23,7 hectàrees i la normativa marcaria el límit en 17,6. Perquè preveu un increment d’un 67% d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i un 62% de consums d’aigua respecte al projectat al planejament vigent i que el projecte no s’hauria de tramitar comuna «mera» modificació puntual sinó com una «revisió del POUM». Demanen que no es tiri endavant.

Crítica al tipus d’habitatge

Respecta a la justificació del projecte per la demanda de vivenda, per l’entitat la realitat és que els habitatges projectats són de tipus unifamiliars amb piscina que estarien lluny econòmicament del poder adquisitiu dels joves. A més, apunten que «el Grup Peralada és propietari de més de la meitat dels terrenys afectats i l’única empresa que ha manifestat l’interès pel nou polígon, l’automobilística Hispano Suiza, també pertany al grup».

L’alcalde de Peralada remarca que dels habitatges projectats, 69 són de protecció oficial, que hi ha molts més propietaris que el grup i interès en el desenvolupament del polígon.

Torrent diu que estudiaran les al·legacions de la Iaeden «i es prendran les decisions que toqui, si van en el sentit de millorar el projecte o ens fa veure coses que ens hem equivocat, s’atendran».