Dotze pacients de l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala han participat en la segona edició del Programa Pacient Expert Catalunya, que els professionals de l’Equip d’Atenció Primària han tornat a impulsar després que la pandèmia del coronavirus obligués a aturar aquest tipus d’accions en salut comunitària. El programa va finalitzar el 29 de novembre i va constar de nou sessions de treball, d’una hora cadascuna. Aquesta segona edició, s’ha tornat a centrar en els anticoagulants i ha repetit com a pacient expert una persona coneguda del municipi: el president del Casal dels Jubilats Jardí del Pedró, Ramon Ministral.

El Programa Pacient Expert consisteix en formar grups d’usuaris amb una malaltia crònica en comú, perquè s’ha comprovat que el treball grupal comporta beneficis i avantatges en salut comunitària, a més d’obtenir un alt grau de satisfacció per part dels participants. La posada en comú permet als membres del grup aprendre dels altres, disminuir el sentiment de soledat, afrontar experiències difícils i promoure canvis d’hàbits que millorin la seva qualitat de vida. 

És una iniciativa que s’integra en el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Es va posar en marxa l’abril del 2019 a l’ABS l’Escala i enguany s’ha pogut tornar a reactivar. 

L’experiència d’aquesta segona edició del programa ha estat molt positiva, atès que ha obtingut una molt bona resposta per part dels usuaris de l’ABS i, a més, els dotze participants han assistit amb constància i continuïtat a les nou sessions. Per això, l’Equip d’Atenció Primària de l’Escala ja ha previst fer properament una tercera edició del programa.