El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha declarat béns culturals d'interès local la sala Nova de Sant Pere Pescador i una barraca de pescadors de la platja de Portbou. Com que es tracta de municipis de menys de 5.000 habitants, la competència de declarar-los BCIL recau en el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. El plenari ha aprovat les dues propostes per unanimitat. El fet que siguin BCIL permet que aquests elements patrimonials es conservin en les millors condicions per a preservar-los. A més, les sancions per danys també s'endureixen, fins als 900.000 euros. Els propietaris dels immobles tindran accés a subvencions per fer-hi obres de manteniment o restauració.

L'entitat IAEDEN va proposar que la barraca de pescadors de Portbou fos declarada BCIL, mentre que l'Ajuntament de Sant Pere Pescador va fer el mateix amb el cas de la sala Nova. En aquest últim cas, es tracta d'un edifici que havia estat la sala de festes del poble, però que ara feia més de 25 anys que estava en desús. Es va inaugurar a finals de gener del 1933, aprofitant la festa de Sant Sebastià. Ara com ara, la sala Nova està sota la tutela de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador

Per altra banda, la barraca gran de la platja petita de Portbou també serà un edifici protegit. Segons el conseller comarcal de Cultura, Josep Maria Bernils, es tracta d'un "exemple d'arquitectura popular mediterrània". Cada vegada compta amb menys elements patrimonials en bon estat i, per tant, calia preservar l'edifici per garantir-ne el manteniment i la protecció. En principi, l'entitat IAEDEN havia demanat incloure dues barraques més, però la manda de documentació ha portat a desestimar el BCIL, de moment. Es preveu que en un futur les dues barraques restants també siguin declarades com a Bé Cultural d'Interès Local.

Un cop fets els informes tècnics pertinents i aprovada la declaració per part del Consell Comarcal, immediatament les inscriuran al Catàleg de Patrimoni Cultural Català.