L'Ajuntament de Roses invertirà uns sis-cents mil euros en la renovació de l'enllumenat de Santa Margarida.

El ple ha aprovat el projecte de substitució de l'enllumenat de les avingudes Nord, del Pastor, del Port Estaca, de la Illeta i del carrer de la Punta Farrera.

Es tracta d'instal·lacions antigues i poc eficients que produeixen un consum energètic elevat.

El pressupost és de 599.459 euros per renovar 145 llums obsolets i adequar al reglament d'eficiència energètica.

Les actuacions previstes consistiran en la la retirada dels equips existents, bàculs, llumeneres i quadre elèctric, així com la realització d’una nova xarxa de baixa tensió i el conjunt d’il·luminació amb làmpades LED . També es preveu la substitució de totes les lluminàries que donen servei a l’àmbit de la rotonda i accessos de la carretera C-260.

La nova instal·lació comptarà substituirà les 145 llums antigues per 120 lluminàries que oscil·laran entre els 58 i els 141 watts de potència en funció de les característiques i necessitats de cada espai. El total de potència serà de 10.707 kW, que és menys del 45% de la potència actual instal·lada, aconseguint així una important reducció del consum energètic, unificant al mateix temps la il·luminació i una menor contaminació i intrusió lumínica a les finques privades.