La Unitat de Pneumologia de l’Hospital de Figueres ha organitzat la XL Diada Pneumològica al Teatre Municipal de Roses, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP), de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Durant tres dies s'ha desplegat un ampli programa de sessions agrupades per temàtiques dedicades a la salut del sistema respiratori, amb la participació de més de 250 professionals procedents de tot el territori català.

Un dels temes destacats ha sigut la situació de la tuberculosi multiresistent a Catalunya i els nous fàrmacs tuberculostàtics. Si no es diagnostica a temps la tuberculosi multiresistent, no té cura i pot causar la mort del pacient. Els nous medicaments són antibiòtics que poden millorar el pronòstic d’aquestes persones, tal com explica el doctor Xavier Casas, director mèdic dels Serveis Clínics de Barcelona, centre especialitzat en tuberculosi multiresistent. 

També s'han presentat els resultats d’un estudi novedós que han desenvolupat investigadors de l’Hospital Universitari de Bellvitge sobre el paper de diferents fàrmacs en les seqüeles pulmonars de pacients afectats de la Covid-19. Es tracta de medicaments antifibròtics estudiats, aprovats i indicats per a altres malalties, com pot ser la fibrosi pulmonar, però no per al coronavirus.

Projecte SONAP

Un altre dels temes tractats és el projecte SONAP (Son Atenció Primària) una prova pilot per afavorir el diagnòstic precoç de l’apnea obstructiva del son (AOS), impulsada per la Unitat de Pneumologia de l’Hospital de Figueres, amb la col·laboració de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Figueres, Roses i l'Escala. Dels 251 estudis de son que el projecte SONAP ha fet, entre el març del 2022 i el març del 2023, a pacients de l'Alt Empordà amb sospita clínica d’AOS, un 71,7 % han tingut un diagnòstic greu o moderat.

Davant de l’alta incidència de casos d’aquest trastorn a l’Alt Empordà, el març del 2022, l’Hospital de Figueres, juntament amb tres ABS de la comarca, va posar en marxa el projecte SONAP, amb l'objectiu de poder realitzar proves de son al domicili del pacient amb un aparell simplificat. Així, s’ha aconseguit agilitzar el procés de diagnòstic d’aquesta patologia, amb una prevalença molt elevada. Una de cada quatre persones pateix apnea del son i els pot comportar, si no es diagnostica i es tracta correctament, problemes cardiovasculars greus, alteracions neurocognitives i fins i tot accidents laborals.