El delegat de CCOO de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, José Luís Sánchez, ha presentat un contenciós administratiu contra la resolució de la corporació que el sanciona amb una suspensió de set dies de sou i feina. Amb el recurs, Sánchez pretén que el jutjat declari la nul·litat de la sanció, la qual ja se li ha aplicat i que correspon a un incident en què va prendre part en un assemblea de treballadors de l'Ajuntament d'UGT.

En el recurs, el delegat de CCOO al·lega que l'administració ha vulnerat el principi d'igualtat ja que "l'actuació administrativa no ha estat homogènia respecte de l'altra persona intervinent a la discussió", i que pertany a UGT. Sánchez també exposa, com ja va fer en l'expedient que va acabar amb la sanció, que la discussió es va produir fora de l'horari de treball i en horari sindical, cosa que, sosté, li concedia llibertat d'expressió i d'opinió com a president de la Junta de Personal. També al·lega que l'Ajuntament va vulnerar el dret a la lliberta d'expressió i el principi de proporcionalitat ja que "no queda acreditat que hi hagi hagut intencionalitat, no s'ha produït cap pertorbació ni dany ni a l'administració ni als administrats".

José Luís Sánchez té un altre front obert als jutjats. En aquest cas, és una denúncia que ha presentat a la Fiscalia, per la qual ha estat cridat a declarar davant del jutjat d'instrucció número tres de Sant Feliu. El cas fa referència al d'una treballadora municipal, membre d'UGT i que, segons un informe del secretari, no ha fet cap promoció interna per passar del grup E al C2. Sánchez denuncia un presumpte tracte de favor del marit de la treballadora, el regidor Juanjo García, el qual ha negat sempre l'acusació del sindicalista.