23 de juny de 2015
23.06.2015

Retreuen a l'Ajuntament ganxó que no tingui una borsa de lloguer social

Els membres de la Taula pel Dret a l'Habitatge de Sant Feliu consideren que ha de seguir en marxa

24.06.2015 | 06:51

Les institucions i entitats que conformen la Taula pel Dret a l'Habitatge de Sant Feliu de Guíxols han fet a la darrera reunió per al balanç de la seva activitat una vegada acabat el mandat municipal durant el qual va ser creada per acord de ple. Aquest balanç considera positiu haver donat visibilitat a la problemàtica de l'habitatge, posar en coneixement de tots les accions de cadascun dels membres per tal de buscar la coordinació entre ells i l'acció concreta en relació a determinades situacions puntuals. D'altra banda, subratlla negativament la lentitud de l'administració per donar resposta adequada i a temps raonable a les necessitats més urgents. En concret, que el pressupost per rehabilitar les tres cases del Baldiri segueixi a hores d'ara bloquejat i que el municipi no disposi d'una borsa de lloguer social per a les famílies més durament colpejades per la crisi.

Com a conclusió d'aquest període, tots els membres (Síndic de Greuges Municipal, àrees d'Habitatge, Serveis Socials i Consum de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Càritas, Creu Roja Sant Feliu de Guíxols-Vall d'Aro) coincideixen en la importància de cara als propers anys de mantenir la Taula i, si és possible, enfortir-la amb més capacitat d'actuació.

En aquesta reunió, a més, s'ha valorat la iniciativa legislativa de la Generalitat de Catalunya per la qual els ajuntaments gaudeixen d'un dret de tempteig i retracte sobre habitatges d'entitats bancàries provinents d'execucions hipotecàries abans aquestes no els venguin a fons d'inversió. La Taula es va pronunciar en contra d'aquesta mesura constatant que els preus als quals s'ofereixen difícilment permeten l'ús del dret per part dels ajuntaments i que, en definitiva, es manté una actitud especulativa per part de les entitats financeres que han sigut rescatades amb diners públics i que ara pretenen fer benefici de nou amb diners públics.

La Taula pel Dret a l'Habitatge creu que el sensat seria que un percentatge dels pisos buits d'entitats bancàries rescatades amb diners públics fos destinat directament a lloguer social.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook