La Ponència Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha determinat que el projecte de millora de la xarxa de distribució del Rec del Molí de Pals haurà de passar el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària ja que l'actuació prevista pot tenir efectes significatius en el medi ambient, ha comunicat el Departament de Territori i Sostenibilitat. El nou projecte d'entubat dels recs i posada en funcionament de regadius, afegit als anteriors projectes, obliga a estudiar en profunditat els efectes que pot tenir el conjunt d'actuacions en aquest espai, que s'ha anat consolidant històricament com una zona naturalitzada amb espècies protegides d'aigües dolces, argumenta el Departament. Precisament, l'elaboració d'aquest document és una de les peticions de l'entitat ecologista Gent del Ter, que afirma que el projecte pot afectar negativament el paisatge, els hàbitats naturals i l'aqüífer del Baix Ter; els regants, pel seu costat, estant totalment d'acord en què s'executi la canalització amb totes les garanties i la incorporació de les millores necessàries, en tot cas, ja han concretat que de moment no disposen del finançament per engegar les obres.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha informat que el projecte es desenvolupa als termes municipals de Torroella de Montgrí, Pals, Gualta, Fontanilles, Palau-sator, Serra de Daró i Ullastret i comporta la instal·lació de més de 53 quilòmetres de canonades, que donen servei a 3.000 hectàrees de regadiu. És una zona agrícola situada a pocs metres sobre el nivell de mar i amb un paisatge on predominen els conreus herbacis, principalment cereals d'hivern i blat de moro, i en menor mesura les arbredes i els fruiters.

Aquest mosaic agrícola es vertebra a partir dels canals de reg, que s'alimenten del rec del Molí de Pals i del riu Ter, i que distribueixen l'aigua per tota la plana agrícola. Així mateix Territori i Sostenibilitat destaca la funció de connexió ecològica i ambiental dels recs històrics, que permeten el bon funcionament ecològic i hidrològic dels espais naturals del sector de la reserva natural parcial del Baix Ter, inclosa dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

El rec del Molí de Pals és un canal de terra sense revestiment que capta les aigües del marge dret del riu Ter, a l'assut de Canet. L'any 2012 ja es va aprovar un projecte que preveia l'entubament del tram comprès entre la resclosa de Canet i el sifó baix el Daró, en una longitud d'uns 3 quilòmetres. El canal principal es va deixar amb un cabal permanent que manté la flora i fauna associades, d'antic, a aquest espai.

Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'objectiu del condicionament i millora de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals és disminuir el nombre de punts de bombeig per fer-los més eficients i reduir les pèrdues de cabal per infiltració en els canals de terra.

Equilibri hídric

Aquest és un dels punts, ha comunicat el Departament, que caldrà avaluar amb més detall en l'estudi d'impacte ambiental perquè cal garantir que no es produeixen alteracions que puguin afectar l'actual equilibri hídric que manté un ecosistema lligat a les aigües dolces, tant en els canals com a l'espai de protecció especial del Parc Natural del Montgrí les Illes Medes i el Baix Ter, inclosa en la Xarxa Natura 2000, ZEC i ZEPA Montgrí-Les Medes-El Baix Ter, parcialment inclosa a l'àrea d'influència del projecte. El procés d'avaluació de l'impacte ambiental ha d'aconseguir que aquesta actuació no representi cap amenaça per a la flora i la fauna d'aquest territori.

Precisament, aquest és un dels principals riscos que hi veu Gent del Ter. Quant a la fauna, apunta que la canalització del reg pot tenir afectació sobre l'anguila, el barb, la bavoda de riu o l'espinós, a més dels amfibis i rèptils, amb espècies amenaçades com al reineta, la serp d'aigua, el tritó i la tortuga d'estany. D'altres animals que l'entitat considera que es podrien veure perjudicats són: la llúdriga, les nàiades, el martinet ros o el bernat pescaire.