27 de setembre de 2015
27.09.2015

Sant Feliu projecta l'ampliació de la zona industrial del municipi

L'Ajuntament preveu la construcció de mig centenar de naus en el sector Bujonis

28.09.2015 | 07:10
A la dreta de la imatge, l´espai on es projecta desenvolupar el nou polígon industrial.

Sant Feliu de Guíxols treballa en l'ampliació de la zona industrial municipal. El regidor d'Urbanisme, Josep Saballs (Tots per Sant Feliu), ha informat que un promotor treballa amb l'Ajuntament el desenvolupament d'un nou sector industrial al sector Bujonis, el qual ha de suposar la creació de mig centenar de naus industrials. Saballs ha explicat que durant aquest mes d'octubre la Junta de Govern local ha de valorar el pla de millora urbana per al desenvolupament del sector, un document que ha de presentar l'empresa promotora i única propietària dels terrenys afectats. El regidor d'Urbanisme ha afegit que aquest projecte ha de permetre reubicar moltes de les empreses industrials que actualment estan dins del casc urbà, algunes d'elles fora d'ordenació urbanística.

El primer pas de l'Ajuntament per a la construcció del nou sector industrial el va fer en el ple d'aquesta setmana amb la modificació puntual del POUM al sector Bujonis Industrial Nord (per ubicar-ho, es tracta de l'àmbit que hi ha just al darrere de la zona comercial que comprèn dos grans supermercats i comerços a l'entrada per Vilartagues-Ronda Nord), la qual va ser aprovada per unanimitat. La modificació té per missió definir el vial d'accés, connectar també la rotonda de la carretera C-65 (la que té instal·lada la pantalla lluminosa) fins la carretera de Mas Trempat i, d'altra banda, ajustar els límits del sector a les característiques del terreny, ampliant l'àmbit de protecció de la Pineda d'en Rabell. 

La formació del nou vial completa la xarxa viària secundària de la zona industrial i ha de millorar les condicions d'accessibilitat i centralitat dels sectors d'activitats econòmiques. Aquesta aprovació, doncs, se centra essencialment en el disseny dels vials que han de configurar aquest sector.

Saballs ha exposat que des que es va construir fa 30 anys el polígon industrial que existeix actualment, no ha s'ha fet cap sector industrial més. Així doncs, amb el pas del temps s'ha demostrat que l'espai existent ha estat insuficient per cobrir les necessitats industrials del municipi, de manera que durant aquest temps moltes indústries locals han marxat a d'altres municipis per poder mantenir i desenvolupar la seva activitat.

Saballs ha recordat que el desenvolupament d'un nou sector industrial és un de les peticions dels industrials ganxons que tenen l'activitat en el casc urbà ja que, per exemple, no poden ampliar-la o l'accés per als camions és complicat. Alhora que hi ha indústries que no compleixen la reglamentació urbanística. La voluntat de l'Ajuntament és procurar que tota la indústria ubicada a la ciutat es traslladi cap aquest sector un cop les naus estiguin construïdes.

El màxim responsable de l'àrea urbanística de l'Ajuntament ha detallat que entre les activitats que actualment acull el nucli urbà ganxó hi ha les de fabricació, de petits tallers de fusteria o lampisteria, i d'empreses dedicades al material de la construcció.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook