L'Ajuntament de Calonge ha aprovat amb 15 vots a favor - els 10 de l'equip de govern format per CiU (6), PSC (2) PP (1) i CCSA (1) i els 5 d'ERC- i l'abstenció del grup Avancem (2) les ordenances fiscals per al 2015, que a grans trets mantenen congelats els impostos, les taxes i els preus públics. Tant l'impost de béns immobles com l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'impost sobre construccions instal·lacions i obres o la taxa d'escombraries es mantenen igual que aquest any.

Pel que fa a les taxes i als preus públics, en termes generals també es mantenen iguals que aquest any. Entre les novetats de les ordenances fiscals pel 2016 en destaca una nova bonificació per vehicles elèctrics o híbrids, un abonament per utilitzar la zona blava pensat pels estiuejants i una bonificació en les obres d'instal·lació de sistemes d'energia solar o aprofitament tèrmic.

L'Ajuntament de Calonge aplicarà una bonificació del 75% de la quota de l'impost de circulació als vehicles elèctrics i als híbrids, una bonificació que també s'estén als vehicles que utilitzin combustibles menys contaminants, com el biogas, gas natural comprimit, metà, ametanol, hidrògen o derivats d'olis vegetals.

Pel que fa a la zona blava, i amb la voluntat d'atendre les necessitats dels usuaris de segones residències i dels turistes, l'Ajuntament incorporarà per l'any vinent un abonament setmanal, quinzenal i mensual. D'aquesta manera, amb el pagament d'aquest únic abonament els usuaris podran estacionar durant aquest període de temps a les zones blaves del municipi. Aquesta nova modalitat estableix un import de 25 euros per l'abonament setmanal, de 40 euros pel quinzenal i de 60, pel mensual.