El Consell Comarcal del Baix Empordà ha tret a licitació el contracte per al servei de recollida de residus a la comarca per un import de 960.000 euros a l'any. La durada del contracte és de dos anys, més dos de prorrogables any a any. El conseller de Medi Ambient, Xavier Rangel, ha explicat que aquest nou contracte ajuntarà la recollida selectiva i la del rebuig, que actualment es realitza en dos contractes diferents. Tant aquesta unificació com la poca durada del contracte (quatre anys com a molt) busca que el servei sigui flexible als canvis del sector dels residus, tant en les modificacions legislatives i de costos que pugui tenir com en l'adaptació a les necessitats dels municipis que el contractin.

Els principials usuaris del servei són municipis petits que, en solitari, no tenen la capacitat de gestionar-se la recollida de residus de manera eficient. Rangel ha concretat que l'objectiu per aquests ajuntaments petits és que puguin rebre un servei a la carta en funció de les necessitats que tinguin. Per exemple, el conseller ha comentat que no és el mateix la recollida de residus a Palau-sator, on hi ha un gran nombre de restaurants, que a Gualta, malgrat que tots dos són municipis petits; o oferir un servei de recollida a domicili en funció de la concentració de la població.

Rangel ha explicat que el preu del servei es cobreix amb el que paguen els ajuntaments usuaris i amb la valorització dels residus -paper i cartró, envasos i vidre-. En aquest sentit, ha concretat que quan major sigui el volum de reciclatge dels residus, menor serà la factura de la seva gestió ja que, per un costat, hi haurà una major valorització i, per l'altre, serà menor el volum de residus que s'enviï a les plantes de tractament i abocadors, els quals són cada cop més cars.

Precisament, el Consell Comarcal també ha modificat l'ordenança fiscal del servei de transferència, transport, tractament i eliminació de residus sòlids, que se situa sobre els 82,40 euros per tona que entra a la planta de tractament de Lloret de Mar. Aquest preu, però, no és definitiu ja que falta l'increment del cànon que aplica la Generalitat, el qual patirà una pujada d'uns 2,50 euros (que s'haurà d'afegir als 82,40 euros, segons ha apuntat Rangel). L'increment del cànon si s'envia els residus a l'abocador de Solius serà superior, d'uns 5,60 euros per tona, calcula Xavier Rangel.

El conseller de Medi Ambient ha explicat que l'increment que ha aplicat el Consell Comarcal per cada tona que ha de passar per la planta de transferència i anar a la de Lloret és d'uns 4,25 euros. Aquesta xifra surt de l'increment de la taxa d'entrada de residus a la planta de Lloret (8,15 euros més per tona respecte del 2015) amb la disminució d'uns 4 euros del preu per tona que entra a la planta de transferència del Consell Comarcal -l'òrgan comarcal va fer la nova adjudicació de la gestió de la planta de transferència de Forallac a Urbaser aquest mes de gener, cosa que ha comportat aquesta reducció del preu de gestió-.

Dels 82,40 euros que costa el transport i gestió dels residus a Lloret de Mar, uns 13,60 corresponen a la planta de transferència de Forallac. La resta correspon a l'entrada de la tona de residus a Lloret de Mar i els diferents cànons que s'hi apliquen.