El Consell Comarcal del Baix Empordà i l´Ajuntament de Santa Cristina d´Aro han donat llum verda al projecte per construir una granja de pollastres d´engreix amb capacitat per a 83.500 aus. La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat també el va aprovar. El passat 18 d´abril, l´Òrgan Tècnic Ambiental del Consell va informar favorablement al projecte de la llicència ambiental de l´explotació i la corporació local també n´ha emès una proposta de resolució favorable al projecte ramader. La plataforma Salvem Solius, que hi va presentar al·legacions, ha criticat que el desenvolupament del projecte destruirà la vall de Solius, tant paisatgísticament com ambientalment. I insisteix en protegir integralment la vall de Solius i incloure-la en el connector ecològic que uneix els massissos de les Gavarres i l´Ardenya.

El Consell Comarcal informa favorablement a la llicència ambiental de l´explotació de pollastres amb una llista de condicionants que hauran de constar en el projecte tècnic. Per exemple, s´estableix un límit de soroll, de velocitats dels camions, impermeabilitzar adequadament els femers i que l´explotació haurà de disposar de la capacitat d´emmagatzemar les dejeccions (com a mínim, haurà de ser de 696 metres cúbics per posar-hi la gallinassa).

Aquests condicionants els incorpora l´informe posterior de l´Ajuntament, així com els que estableix la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. Amb el vistiplau al projecte, al promotor ja només li queda tirar endavant el projecte constructiu i obtenir la corresponent llicència d´obres.

La plataforma Salvem Solius ha lamentat que, després d´haver aconseguit eliminar el polígon industrial programat a la vall, al Molí d´en Reixach, ara s´hi permet una activitat que consideren que no és ni agrícola ni ramadera, sinó que es tracta d´una «fàbrica» de produir pollastres que, entenen, va en contra del futur turístic de la zona. Segons les dades que dóna la plataforma, el projecte contempla la construcció de tres naus que ocuparan una superfície de 4.528 metres quadrats, amb una alçada de 4,20 metres i que els pollastres generarien 835 tones anuals de gallinassa.

L´alcalde Xavier Sala no ha volgut fer comentaris sobre el projecte. Sí que en va fer l´anterior, Josep Llensa, quan va arrencar la tramitació del projecte. Aleshores, el setembre de 2014, Llensa va recordar que el projecte ja havia rebut l´aprovació de la Comissió d´Urbanisme de Girona i que l´autorització de la llicència ambiental depenia del Consell Comarcal, la qual ha estat favorable.