07 de agost de 2016
07.08.2016

Calonge regula els ajuts per a llibres de text de primer de primària a quart d'ESO

08.08.2016 | 07:18

Calonge ha aprovat les bases que regulen la concessió d'ajuts per a llibres de text i material escolar per a famílies amb fills en edat d'escolarització obligatòria. Amb aquestes bases, l'Ajuntament de Calonge estableix els criteris per adjudicar les ajudes a famílies en situacions econòmiques desafavorides i amb fills escolaritzats entre el primer curs de primària i el quart d'ESO. Les bases preveuen un ajut de 60 euros per alumne, sempre que es compleixin uns determinats criteris. L'objectiu de l'Ajuntament és que aquests ajuts arribin a les famílies que ho necessiten, per això s'han establert uns criteris concrets enlloc d'oferir un ajut universal com s'havia fet anteriorment.
Els ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar s'adrecen a alumnes escolaritzats en qualsevol dels cursos de l'etapa d'escolarització obligatòria, que estiguin empadronats al municipi amb una antiguitat mínima de sis mesos i que s'acullin als programes de socialització de llibres de text. Un altre dels condicionants és no superar el llindar màxim de renda establert a les bases, que se situa en una escala que va des dels 13.451,60 euros per a famílies de dos membres, fins als 25.451,60 euros per a famílies de 10 membres. Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre per la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook