L'import de la paga doble d'estiu, la primera que cobren des que es va concloure un acord judicial el mes de febrer, ha reobert el conflicte laboral a la residència asil Surís de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Amb l'aplicació del nou conveni, sindicats i gerència fan interpretacions oposades del seu contingut. UGT entén que la paga del mes de juny s'hauria d'haver abonat en la seva totalitat apel·lant a l'article 21 del nou conveni. Per contra, els responsables de la fundació pública que gestiona el centre considera que només tenen dret a percebre la part proporcional d'un semestre. "La gestora i el consistori estan tractant la plantilla com si l'inici de la seva vida laboral en aquesta empresa fos l'1 de gener del 2017", afirmen. Per aquesta raó denuncien que la pràctica és un "abús de dret".

El 16 de febrer d'aquest any es va firmar un acord judicial entre el comitè d'empresa i la gerència de la fundació Guíxols Surís. Just ara fa un any, el juliol del 2016, demanaven que els sous i el conveni s'equiparés amb el que regia a la residència i centre de dia Guíxols Gent Gran, també del municipi. Un fet que es va aconseguir aquest mes de febrer amb un acord a les portes de la celebració d'un judici.

Ara però s'ha tornat a obrir una nova disputa entorn a la paga laboral del mes de juny. El canvi de conveni laboral ha fet que el personal hagi rebut només la meitat de la paga. Això es deu, segons la gerència, a que el nou conveni fa els càlculs proporcionals en base a tot l'any anterior cotitzat i no dels darrers sis mesos com passava fins ara. Un fet amb el qual no està d'acord el comitè d'empresa que ja ha decidit denunciar-ho al Tribunal Laboral de Catalunya.

Davant d'això, UGT qualifica la decisió com un "abús de dret". "Tant un conveni com l'altre preveuen el dret dels treballadors a cobrar l'import d'una paga sencera, sense que el fet que l'empresa apliqués i reconegués aplicar un mal conveni pugui suposar una minva de les retribucions de la plantilla", asseguren en un comunicat.

Dues residències públiques a Sant Feliu

L'asil Surís compta amb una cinquantena de treballadors que atenen 64 avis. És de dimensions més reduïda que l'altre geriàtric, amb una setantena d'empleats per a 90 usuaris.