Les barraques de pescadors de la Cala S'Alguer, la Fosca i la Pineda d'en Gori. Un entorn incomparable al municipi de Palamós que en els propers mesos pot veure com s'hi aixequen dos blocs amb 48 apartaments. De fet, segons anuncia el web de la immobiliària Lucas Fox International Properties, la data de finalització de la promoció ha de ser l'estiu de 2019. En aquest sentit, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha manifestat que té constància que els promotors estan fent els tràmits per sol·licitar la llicència d'obres a l'Ajuntament, cosa que suposa que faran en breu.

Aquesta promoció ha aixecat recels entre grups proteccionistes i, de fet, un grup de veïns va recollir signatures en contra del projecte, argumentant que podia suposar un perill per a les persones en cas d'incendi forestal i denunciaven que afectaria el conjunt de S'Alguer, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Puig, però, ha precisat que si el projecte de construcció s'adequa a la normativa urbanística, l'Ajuntament no s'hi podrà oposar i haurà d'atorgar la llicència d'obres.

Sobre l'afectació al conjunt històric de S'Alguer, la documentació facilitada per l'Ajuntament palamosí fa evident que la promoció d'aquests 48 apartaments es troba fora dels límits que estableix l'entorn de protecció del Bé Cultural d'Interès Nacional, a tocar d'un càmping i del carrer Sant Esteve.

Puig ha explicat que aquest projecte es pot tirar endavant perquè el 2013 l'Ajuntament va aprovar el projecte d'urbanització i reparcel·lació, de manera que si els promotors volguessin ja podrien obrir carrers i posar-hi instal·lacions, alhora que poden demanar la llicència d'obres.

L'alcalde també ha detallat les modificacions urbanístiques que hi ha hagut al llarg dels anys que han anat retirant el totxo de primera línia de mar per concentrar-lo cap a la part posterior de la Pineda d'en Gori.

Puig ha relatat que abans del Pla General del 1986 tota la Pineda era edificable. Amb la regulació d'aquell any, es protegia la meitat de la superfície més pròxima al mar, i el sector edificable es mantenia a la meitat posterior. Aquesta situació es va mantenir amb el Pla General del 1992. El 2004, amb la declaració del BCIN de S'Alguer, l'entorn de protecció incrementa l'espai on no es pot construir a la Pineda d'en Gori. A més, ha detallat el batlle, el 2005 l'Ajuntament va signar un conveni amb propietaris del sector per traslladar el volum edificable que tenien a la Pineda a un altre sector de Palamós, concretament a l'avinguda de Catalunya. Finalment, el POUM de l'any 2007 recull les modificacions urbanístiques anteriors que s'han detallat, de manera que el sector urbanitzable queda reduït respecte del que hi havia abans de l'any 1986.

Els darrers tràmits administratius que van fer els promotors van ser l'anterior mandat, de manera que el govern de Puig encara no ha tramitat res, però assumeix que si el projecte és legal s'haurà de concedir la llicència d'obres, també per evitar una demanda milionària ja que hi ha uns drets urbanístics que l'Ajuntament no pot ignorar.