El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat una sentència que obliga l'Ajuntament de Torroella de Montgrí a repetir les proves de policia municipal a un jove que no les havia pogut realitzar al seu moment a causa d'una baixa mèdica. L'aspirant en qüestió s'havia apuntat i va estar assistint però, en un moment donat, es va posar malalt i no va poder acabar el curs amb normalitat i tampoc ser avaluat.

Encara que va presentar les baixes mèdiques corresponents, el Tribunal Qualificador -per falta d'avaluació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)- el va considerar «no apte», una decisió amb la qual el futur agent no va estar d'acord, i que el van portar a ell i al consistori a judici.

Celebrada la vista, la jutge ha donat la raó al jove, ja que considera que «l'exclusió no està justificada perquè l'escola no l'ha pogut avaluar en cap moment». La sentència «estima parcialment el recurs contenciós-administratiu i el deixa sense efecte al no ser conforme al dret». També «s'acorda refer les actuacions del procés de selecció des del moment anterior a l'acta del Tribunal Qualificador». Aquesta anul·lació comporta que el jove haurà de ser restituït en situació de «funcionari en pràctiques fins que es resolgui el concurs selectiu, amb dret a percebre les percepcions no abonades des del seu cessament fins a la seva reincorporació».

El cas ha estat portat pels serveis jurídics del Sindicat Professional de les Policies Municipals de Catalunya.