11 de febrer de 2018
11.02.2018

El futur soterrat de Cap Roig: nou auditori, polivalent i espai mediambiental

El Pla especial dels Jardins de Cap Roig preveu l'ampliació de 1.323,52 m2

12.02.2018 | 09:50
El futur soterrat de Cap Roig: nou auditori, polivalent i espai mediambiental

La Junta de Goven de l'Ajuntament de Mont-ras ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic dels Jardins de Cap Roig i, actualment, es troba en exposició pública pel termini de 45 dies. Com que la finca dels Jardins també es troba en terme municipal de Palafrugell, el ple d'aquesta localitat va aprovar el Pla especial a finals de gener. El document el promou la Fundació Bancària la Caixa i té l'objectiu de definir i regular els usos actuals i futurs de la finca enfocat, entre d'altres, a trencar amb l'estacionalitat de l'ús –la visita dels jardins obre tot l'any, amb uns 40.000 visitants, però el Festival de música se centra a l'estiu, per exemple–, per a la qual cosa s'introdueixen nous equipaments que complementin les activitats culturals, com són un auditori i un espai polivalent en dos costats del castell i un equipament ambiental a l'antiga pedrera.

Les tres construccions seran soterrades per tal de garantir la màxima mimetització amb l'entorn. Hi haurà una quarta ampliació, aquesta sobre rasant, d'una estructura del poblat, que és on hi ha oficines, vestidors dels jardiners, maquinària i eines de jardineria, hivernacles i allotjament temporal del personal que participa en el muntatge del Festival. En total, d'acord amb l'estudi d'impacte i integració paisatgística del Pla especial dels Jardins, la superfície total de l'ampliació serà de 1.323,52 metres quadrats, dels quals 1.083,69 seran sota rasant –424,67 són de l'auditori, 384,22 de l'espai polivalent i 274,80 de l'equipament mediambiental. Tant l'estudi d'impacte com el pla especial han estat elaborats pel despatx d'arquitectura MIRAG.

L'auditori, amb una capacitat màxima per a 200 persones, serà soterrat, sota de la plaça del Castell, i ha de funcionar també com a centre de congressos i reunions. Per a complementar-lo, es proposa l'espai polivalent, el qual «no interferirà ni afectarà constructivament ni visualment l'edifici del castell ja que es proposa com un edifici-sòcol que no augmenta la volumetria de les terrasses existents i amb coberta enjardinada per tal que s'integri paisatgísticament a l'entorn dels jardins».

La tercera ampliació soterrada és a la pedrera d'on es va extreure el material per construir el castell i l'edifici de les Torres. L'objectiu és fer-hi un equipament mediambiental vinculat a l'activitat dels jardins i destinada a l'estudi i divulgació del medi ambiental. Segons el pla, la construcció no es percebrà com un edifici, «ja que estarà totalment integrat».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook