17 de febrer de 2018
17.02.2018

Queda deserta la licitació de les obres de sanejament al passeig de Tamariu

19.02.2018 | 07:19
El passeig del Mar, on s´ha de fer la intervenció de sanejament.

L'Ajuntament de Palafrugell no ha rebut cap oferta per l'execució de les obres de construcció de la xarxa de sanejament al passeig del Mar de Tamariu, de manera que ha hagut de declarar deserta la licitació, cosa que obliga a ajornar l'inici dels treballs al mes d'octubre, ha concretat el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros. El regidor ha afegit que l'enginyer que va redactar el projecte haurà de repassar-lo i incrementar-ne la valoració econòmica ja que l'import de la licitació és el motiu principal que ha provocat que cap empresa hagi optat al contracte. El termini per presentar ofertes es va acabar el 17 de gener passat i el pressupost de licitació era de 149.961,22 euros (amb el 21% d'IVA inclòs).

El projecte al sanejament del passeig vol separar les aigües residuals i les plujanes, que actualment es troben en una única xarxa. Aquesta situació provoca que quan plou molt la xarxa queda col·lapsada, cosa que deriva en abocaments incontrolats al passeig i inundació de baixos, segons recull la documentació tècnica del projecte. A més de separar les aigües a la xarxa, la intervenció vol redireccionar els pendents dels col·lectors d'aigües residuals cap a l'estació de bombament del Passeig, evitant trams a contrapendent que minimitzen la capacitat de tot el sistema i produeixin taps hidràulics en episodis de pluja, recull la documentació.

Lluís Ros ha recordat que el sistema de sanejament de tot Tamariu necessita ser reformat, per a la qual cosa s'ha redactat un Pla director del sanejament del poble. La intervenció arrenca al passeig per l'alta pressió que hi té el sistema d'evacuació d'aigües, sobretot a l'estiu, i perquè s'actua a l'estació de bombeig.

El termini d'execució dels treballs, segons consta a l'anunci de licitació de les obres al passeig, és de quatre mesos, de manera que si ara s'obria una nova licitació, no es podria acabar abans de la temporada turística. Per aquesta raó, els treballs s'ajornen fins passat l'estiu. Segons Lluís Ros, quan el concurs va quedar desert, van mantenir una reunió amb els veïns, els quals van decidir de manera unànime que les obres comencin el dilluns 15 d'octubre. El regidor ha afegit que el pas de vianants es mantindrà obert i que les molèsties que provocarà aquesta obra són soroll i pols de dilluns a divendres –els caps de setmana no treballaran–.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook