L'empresa Disseny i Sostenibilitat SL serà l'encarregada de redactar el projecte de buidatge de l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles. Aquesta empresa ha obtingut la puntuació més alta de les cinc que es van presentar a la licitació d'aquest contracte, en la qual ha obtingut la puntuació més alta, amb 95 punts sobre 100 possibles.

La segona oferta més ben valorada va obtenir 75,91 punts. Disseny i Sostenibilitat SL va tenir les millors notes en els dos criteris de puntuació, el tècnic i l'econòmic. En el primer va obtenir 35 punts dels 40 possibles, mentre que en l'econòmic va aconseguir els 60 punts que hi havia en joc.

Precisament, l'oferta econòmica que va presentar Disseny i Sostenibilitat SL era tan avantatjosa que la Mesa de Contractació de l'Agència de Residus de Catalunya la va considerar com a «presumptament anormal o amb valors desproporcionats», motiu pel qual va reclamar als responsables de l'empresa que justifiquessin els imports.

El contracte per la redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu del buidatge de l'abocador de Vacamorta i dels estudis mediambientals i tècnics associats al buidatge i la gestió de residus que se n'extreguin va sortir a licitació per un import de 150.000 euros, sense IVA; i de 181.500 euros amb el 21% d'IVA.

L'oferta de Disseny i Sostenibilitat que va generar els dubtes de la mesa de contractació era de 84.000 euros sense IVA, i de 101.640 euros amb IVA -la segona millor oferta econòmica en aquesta licitació va ser de 99.000 euros, sense IVA.

Disseny i Sostenibilitat SL va presentar els arguments de la seva oferta econòmica, els quals van ser acceptats pel Departament d'Avaluació d'Activitats segons consta en la documentació del procés de contractació: «Proposa considerar favorablement la justificació d'oferta anormalment baixa».

L'adjudicació del contracte es va fer el 24 de maig i, segons constava ahir al portal de contractació pública de la Generalitat, es troba pendent de la formalització. L'empresa adjudicatària té un termini de nou mesos a partir de la firma del contracte per redactar el projecte de buidatge.

El projecte, d'acord amb les prescripcions tècniques marcades per la Generalitat, no retirarà tots els residus que hi ha, sinó els que s'hi van dipositar entre el 2003 i 2014: 2.356.030,11 tones. De manera que s'hi deixaran, segons estableix la documentació, 336.626,70 tones de residus industrials no perillosos abocats del 2000 al 2003.