12 de setembre de 2018
12.09.2018

Rebutjada la rescissió del contracte de la piscina de Santa Cristina d'Aro

La Comissió Jurídica Assessora informa desfavorablement a la voluntat de l'Ajuntament

12.09.2018 | 00:46
Rebutjada la rescissió del contracte de la piscina de Santa Cristina d'Aro

La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha informat desfavorablement a la rescissió del contracte del concessionari de la piscina municipal i del bar situat a la zona esportiva de Santa Cristina d'Aro.

Segons la resolució de la Comissió Jurídica Assessora (CJA), aquesta «estima que no s'ha produït un incompliment d'obligacions essencials del contractista, ni s'ha justificat suficientment la comissió d'una infracció greu, susceptible de donar lloc a l'extinció de la concessió».

El concessionari, Quim Porta, va tenir coneixement ahir, a través d'aquest diari, del dictamen de la CJA, cosa que li va crear satisfacció ja que és favorable als seus interessos –la concessió acaba el maig de l'any que ve, si bé el contracte permet prorrogar-lo un any més–. L'alcalde Xavier Sala (ERC) va precisar que els serveis jurídics de l'Ajuntament cristinenc avaluen la resolució.

El consistori de Santa Cristina va iniciar el procediment de rescissió del contracte d'explotació de la piscina i del bar el setembre de l'any passat fonamentant-se en el cobrament de tarifes «per imports superiors i diferents als establerts a les ordenances municipals i traslladats al contracte subscrit entre ambdues parts».

La Comissió recorda que, segons la Llei de Contractes del Sector Públic, és causa de resolució d'un contracte l'incompliment d'«obligacions contractuals essencials». L'Ajuntament, a més, aporta el fet que el plec de clàusules del contracte recull que cobrar aquestes tarifessuperiors a les cobrades és una infracció molt greu, cosa que pot donar lloc a la seva extinció.

Malgrat això, la CJA valora que l'Ajuntament no acredita suficientment el caràcter essencial de l'obligació infrigida, que «els fets resulten controvertits» i que tampoc es veu que hi hagi hagut «pertorbacions en la prestació del servei ni danys a l'Ajuntament i que el concessionari ha mostrat la seva voluntat de complir les obligacions contractuals». Alhora,llegint el plec de clàusules, entén que el cobrament de tarifes superiors a les aprovades no «porta aparellada d'una manera automàtica la resolució del contracte». Per aquests motius, conclou desfavorablement a la rescissió del contracte de la piscina i del bar.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook