06 de febrer de 2019
06.02.2019
Diari de Girona

Santa Cristina suspèn un projecte que preveia un hotel, un golf i 211 habitatges

Acord per unanimitat al ple fins que la promotora corregeixi les "deficiències i irregularitats" que ha detectat al pla urbanístic de la Riera dels Molinets

06.02.2019 | 18:02
Riera dels Molinets.

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha aprovat per unanimitat suspendre l'aprovació definitiva del pla urbanístic Riera dels Molinets, que preveu 211 habitatges (a banda dels tres existents), un hotel i un camp de golf, fins que es resolguin un seguit de "deficiències i irregularitats" detectades. El consistori ha pres la decisió atenent les mancances que detalla l'informe de l'arquitecta municipal.

Entre elles, demana que es justifiqui el canvi d'ubicació de la zona d'equipaments o que els terrenys previstos per posar-hi un sistema de depuració són suficients. L'informe també detalla que l'estudi econòmic es basa en un estudi de mercat del 2016 o que es manté el cost de les obres d'urbanització tot i que s'ha incrementat la superfície de vials i s'hi ha incorporat el sistema de depuració.

El projecte abasta una superfície de 64,2 hectàrees de terrenys entre la urbanització Golf Costa Brava i la carretera de Solius i preveu la construcció de 211 nous habitatges, 75 dels quals de protecció oficial, un hotel i un camp de golf de nou forats.

L'informe de la tècnic de l'ajuntament detalla que les determinacions de l'estudi d'inundabilitat no es corresponen amb el que diu la memòria del pla i que s'identifiquen les parcel·les amb una numeració de la parcel·lació que no es la proposada, "induint a confusió".

L'arquitecta diu també que l'informe ambiental també indueix a confusions en la identificació de les parcel·les, que l'estudi econòmic presentat es basa en un estudi de mercat del 2016 o que la valoració del cost de les obres d'urbanització es manté respecte del pla aprovat inicialment en 14,7 milions tot i haver incrementat la superfície destinada a vials en 2.000 metres quadrats i incorporar un sistema de depuració.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook