Pals aprova per unanimitat el pressupost municipal de 2019 que ascendeix a 5.687.000 euros. La proposta destaca especialment per l’augment de la partida d’inversions, que incrementa un 8,5 per cent, i el pressupost general, que incrementa un 2,5 per cent. Entre les partides d’inversions hi ha projectes com ara la renovació de part de l'enllumenat públic, l'ascensor de la Biblioteca, la coberta del pavelló o l'adequació de Ca la Pruna.

A més, l'Ajuntament ha previst una partida de 75.000 euros per dedicar als pressupostos participatius que arrencaran properament. Per altra banda, el consistori no és titular de cap préstec ni crèdit, per la qual cosa afronta totes les inversions previstes amb recursos propis. Els pressupostos van ser votats unànimement en el darrer ple municipal.