Els nou membres de l'equip de govern de Santa Cristina d'Aro exerciran el seu càrrec electe amb dedicació parcial, segons la proposta aprovada durant el ple de dijous a la nit, el primer del nou mandat. L'alcaldessa, Lourdes Fuentes (ERC), tindrà una dedicació parcial de 30 hores setmanals, percebent una retribució de 1.800 euros bruts mensuals. I els vuit regidors tindran una dedicació parcial de 25 hores, amb una retribució de 1.300 euros bruts al mes. Amb la dedicació parcial, els membres del govern no podran rebre cap altre tipus de remuneració per assistència a òrgans de govern i/o col·legiats. Per la seva banda, els quatre regidors de l'oposició tindran una retribució per assistència als plenaris municipals, que es faran, a partir d'ara, el darrer dimarts de cada mes. La remuneració per assistir als plens és de 250 euros.

La proposta de la dedicació parcial no va ser ben rebuda per l'oposició, que pensa que no és justificada, ja que hi ha àrees amb més volum de feina i d'altres amb menys. En aquest sentit, el govern va respondre que tots els membres tenen dedicació parcial perquè treballaran en equip i de forma transversal i que els regidors poden ajudar-se entre ells, en el cas que alguna àrea tingui menys volum de feina i, en canvi, una altra demana més hores de les assignades.