La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va rebre ahir l'informe del Síndic de Greuges on li donava la raó sobre les contínues irregularitats a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per les adjudicacions anòmales dins de la seva Policia Local. La queixa va ser presentada pel sindicat CSIF el setembre de 2018 per presumptes irregularitats en l'adjudicació de les categories de sergent i de sotsinspector. Després d'estudiar l'assumpte, el Síndic va resoldre que «d'acord amb els antecedents del cas -en què s'assignen al caporal les funcions de la categoria de sergent i al sergent les funcions de la categoria de sotsinspector-, l'Ajuntament no assigna funcions diferents de les que puguin descriure els llocs de treball de les dues categories, sinó que assigna per a cadascun les funcions corresponents a una categoria diferent de la seva». Per això el Síndic va concloure que «no és possible subsumir l'actuació municipal dins de cap dels pressupostos legals que podrien donar-li cobertura perquè no estem davant cap dels fets que impliquin la necessitat de fer front a una situació excepcional». També va afegir que «s'estima que l'Ajuntament ha fet un ús inapropiat d'aquesta figura jurídica perquè l'ha utilitzat com a sistema de previsió de llocs de treball quan aquesta no és la seva finalitat».

És per això que recomana a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que «adopti les mesures oportunes per deixar sense efecte les assignacions de les funcions acordades».