L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha pogut identificar l'organisme causant de les incidències per picor a les platges de Palafrugell de la setmana passada.

A les mostres recollides a les platges de Tamariu i Llafranc el passat dijous 4 de juliol, i analitzades a l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), s'han identificat colònies d'un sifonòfor anomenat Muggiaea atlantica, que forma part del zooplàncton gelatinós, com les meduses. Es tracta d'una espècie molt petita, d'uns 0.5 cm, que és urticant i que poden causar picades molestes però poc perilloses.

Els sifonòfors són cnidaris exclusivament marins i constitueixen un dels grups més abundants del zooplàncton oceànic. Destaquen per la seva gran capacitat depredadora, ja que s'alimenten d'una gran varietat d'organismes del zooplàncton marí.

A la mostra analitzada no s'hi va detectar cap espècie de medusa ni de pteròpodes, organismes que inicialment es van considerar com els possibles causants de les molèsties.

La presència de Muggiaea atlantica és molt comuna al Mediterrani però poc freqüent a les platges. L'explicació de trobar-se a les platges és per l'entrada d'aigües oceàniques pels corrents marins, que fan arribar a les platges tots els organismes que viuen en elles.