Calonge i Sant Antoni ha rebut recentment la distinció de «qualitat d'aigua excel·lent» per a tres de les seves platges. A més, s'ha ratificat el certificat de Bandera Blava per l'estat òptim d'aquestes. La certificació d'excel·lència de la qualitat de l'aigua ha estat distingida a les platges d'Es Monestrí, de Sant Antoni, a banda de la Torre Valentina i la cala Cristus-Ses Torretes.

n el cas del primer reconeixement, se n'ocupa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i del segon, diversos operadors nacionals.

En les cinc periodicitats fetes fins al moment, totes cinc coincideixen en la qualitat excel·lent de les aigües de les platges de Calonge i Sant Antoni. L'ACA fa aquest registre des del 1990 i l'examen es fa a partir de mostres que s'obtenen cada 15 dies que són analitzades posteriorment als laboratoris de Salut Pública del Departament de Salut.

Reconeixement

Pel que fa a la Bandera Blava, que torna a atorgar-se al municipi, hi ha un seguit de criteris que es revisen i consensuen anualment a través d'organismes internacionals que després tenen en consideració els operadors nacionals. Aquests estan relacionats amb: la informació, l'educació ambiental, la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat i els serveis.