12 de setembre de 2019
12.09.2019
Diari de Girona

Sant Feliu adjudica l'ampliació del cementiri municipal per 152.740 €

Les obres duraran quatre mesos i consistiran en la construcció de 96 nínxols i 48 columbaris, així com la reparació d'una coberta L'empresa adjudicatària és Excavaciones Ampurdán 2000 SL, que va ser escollida d'un total de cinc licitadors

12.09.2019 | 00:00
Sant Feliu adjudica l'ampliació del cementiri municipal per 152.740 €

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha adjudicat les obres d'ampliació del cementiri municipal a l'empresa Excavaciones Ampurdán 2000 SL, amb seu a Figueres. Les obres d'ampliació del cementiri constaran de dues fases. La primera fase consisteix en l'ampliació de l'espai amb la construcció de 96 nínxols i 48 columbaris –espais on es guarden les urnes amb les cendres– per un cost de 117.335 euros, i la segona fase consistirà en la reparació d'una coberta per un cost de 18.775 euros (costos sense IVA). El cost total de les obres amb IVA és de 152.740 euros.

Segons el portal de contractació de la Generalitat, l'adjudicació es va fer efectiva el passat 5 de setembre. L'empresa adjudicatària –Excavaciones Ampurdán 2000 SL– ha acordat executar l'ampliació dels nínxols en un termini de tres mesos i una setmana. D'altra banda, l'empresa s'ha compromès a mantenir una garantia de cinc anys de durada de la contractació. A més, l'adjudicatària haurà de presentar factures mensuals de manera electrònica que fiscalitzarà l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament.


La tercera opció

L'adjudicatària va ser la tercera empresa millor puntuada de les cinc que es van presentar. L'empresa que oferia un pressupost més baix va ser Precocat –amb seu a Mataró–, que va oferir un pressupost 12.000 euros menor que les altres ofertes presentades.

La Mesa Permanent de Contractació de l'Alcaldia, però, va descartar la seva oferta en comprovar que Petrocat no estava inscrita en cap dels registres de licitadors –una condició que es requeria en el plec de condicions– i amb data del 13 de juny va ser descartada del procés de selecció.

Aleshores, la Mesa va acordar continuar el procés de licitació amb la segona empresa més ben puntuada, Conste 3.0 SL –amb seu a l'Hospitalet de Llobregat. Però el 25 de juny d'enguany, l'empresa Conste 3.0 va presentar a l'Ajuntament un escrit de renúncia a l'execució de les obres argumentant la seva «impossibilitat per executar-les en un termini breu». A aquesta mateixa empresa se li va concedir un termini d'audiència, però en no obtenir resposta l'Ajuntament va optar per la tercera millor oferta, Excavaciones Ampurdán 2000. Un cop comprovada tota la documentació d'aquesta, el passat 4 de setembre se li va adjudicar l'obra definitivament.

Amb aquesta actuació es pretén pal·liar la manca d'espai al cementiri municipal, que havia estat motiu de preocupació en els darrers anys. De forma periòdica es fan millores i es posa al dia el cementiri municipal, de cara a pal·liar la mancança d'espai adient al cementiri d'acord amb les necessitats del volum de població de Sant Feliu. Tanmateix, la voluntat de l'Ajuntament ha estat, en els darrers anys, fer millores en diferents àmbits i espais del mateix recinte. Al 2017 es va fer la darrera construcció de columbaris per part de l'Ajuntament –65 unitats– per la demanda, cada cop més creixent, de peticions d'incineracions.


La regularització dels nínxols

L'any 2012, l'Ajuntament de Sant Feliu va regularitzar més de 7.000 nínxols i tombes del cementiri, un procés que es va iniciar l'any 2006. Aquest procés va permetre posar al dia les dades del registre, així com assegurar que tothom pagués el que pertocava.

Segons va informar l'Ajuntament, la majoria de sepultures que estan fora de regularització es troben a la part vella, fins al punt que n'hi havia dels anys 30 i 40 de les quals no van aparèixer titulars. D'altra banda, la regularització dels nínxols va permetre conèixer si el titular de la concessió és una persona difunta, a la qual no se li pot cobrar la taxa del cementiri. L'origen del recinte funerari del municipi data del segle XIX, concretament de l'any 1879, i és un bé cultural d'interès local.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook